Home   Info Ouders

Info Ouders

Ouderbijdrage berekenen

De ouderbijdrage wordt per dag berekend en is gebaseerd op je inkomen.

Vanaf januari 2014 moeten alle ouders die voor kinderopvang een prijs betalen op basis van het inkomen (inkomenstarief) de berekening zelf doen. Deze nieuwe aanpak kadert in het Decreet Kinderopvang van baby’s en peuters, dat op 1 april 2014 in werking treedt.

Eerst  moeten ouders zich registreren op het portaal van Kind en Gezin met hun e-ID of federaal token via www.kindengezin.be op ‘Mijn Kind & Gezin’ (links bovenaan op homepage).

In een tweede fase, bereken je als ouder via de registratie (link wordt naar je e-mailadres opgestuurd) het inkomenstarief en vraag je een attest inkomenstarief aan.

Je moet beschikken over een eigen e-mailadres en een federaal token of een eID-kaartlezer. Als je kiest om je eID te gebruiken, dan heb je een pincode nodig.

Indien het niet lukt om de bijdrage te berekenen, willen we je op de dienst verder helpen als je kindje in onze opvang start. Dan moet je wel je e-mailadres online kunnen checken en je ID-kaart + pincode + meest recente aanslagbiljet (van beide ouders) meebrengen.

Als je kind 3 en een half jaar, 6, 9 of 12 jaar is geworden voorziet de regelgeving op dat moment een herberekening van je inkomenstarief, zodat we rekening kunnen houden met je recente inkomen en gezinssituatie.

Op het secretariaat helpen we de ouders graag verder.

Bent u op zoek naar kwaliteitsvolle kinderopvang in een huiselijke sfeer?

Wij werken samen met een 60-tal kinderbegeleiders in Mechelen en deelgemeenten.

Onze kinderbegeleiders in de gezinsopvang (voorheen onthaalouders) mogen nooit meer dan 8 kinderen opvangen. De kinderbegeleiders in de groepsopvang (voorheen samenwerkende onthaalouders) mogen tot 18 kinderen opvangen. Dit hangt af van de capaciteit die door de dienst werd vastgelegd.

Meer info over onze werking kan u vinden in ons huishoudelijk reglement.

Je kan je inschrijven bij ons en dan kom je op een centrale wachtlijst terecht.

Inschrijven kan:

Wij proberen zo snel mogelijk plaatsingen te doen. Wat houdt dit in?

  • Je staat op onze wachtlijst en aan de hand van de wettelijke voorrangsregels en je aanvraag (dagen, uren, regio, verwachtingen) zoeken we naar een kinderbegeleider die zoveel mogelijk bij je aanvraag aansluit. Als we iemand kunnen voorstellen zullen we je contacteren.
  • Via e-mail of telefoon krijg je 1 of meerdere adressen van kinderbegeleider(s) waarmee je kan gaan kennismaken. De plaats wordt dan een korte periode vrijgehouden voor jou.
  • Als zowel de ouders als de kinderbegeleider de opvang zien zitten, wordt er een reserveringsdocument opgemaakt en wordt de opvangplaats voor jou gereserveerd.
  • Max 2 maanden voor de opvang start maak je met de kinderbegeleider een nieuwe afspraak om de administratie en de praktische afspraken in orde te brengen.
  • Je krijgt van ons een startbrief waarin we vragen naar ons secretariaat te komen en de juiste documenten mee te brengen. Tijdens onze kantooruren kan je vrij langskomen om je dossier in orde te brengen voor de opvang start. Hier wordt dan een overeenkomst opgemaakt (verzekering, prijs,…).
  • De opvang kan alleen starten als het dossier volledig in orde is!